Hvordan få bedre effekt av tiltak dere setter i gang?

Life Improvement | 26. august 2022

Har du opplevd å sette i gang gode og effektive tiltak eller endringer i arbeidsmiljøet, men så viser det seg at det ikke går helt slik du hadde tenkt? At det gode tiltaket ikke gir de resultatene du ønsket, eller at det ikke var fullt så enkelt å få til i praksis? Du er ikke alene om det. Hva kan være lurt å tenke på?

Før dere setter i gang:

Er tiltakene i tråd med bedriftens verdigrunnlag?

Forskning er tydelig på at tiltak som samsvarer med de verdiene bedriften og de ansatte står for, har lettere for å lykkes enn tiltak som ikke gjør det. Dersom beslutninger og planlegging er i tråd med den filosofien dere legger til grunn i deres virksomhet, vil det øke sjansen for å få til en vellykket implementering og endring i praksis. Det er med andre ord viktig at de ulike systemene, rollene og alle nivåene i bedriften drar i samme retning.

Ha et tydelig mål for hva dere ønsker å oppnå

Å ha en klar hensikt med det man skal gjennomføre gir tydelig retning for det som kommer videre. En tydelig målsetning vil gjøre det lettere å planlegge, og legge til rette for de aktivitetene som skal til for å «styre skuta» i riktig retning og i samme retning på alle nivåene i organisasjonen. Som filurkatten i «Alice i Eventyrland» sier: Hvis du ikke vet hvor du skal, er det samme hvilken vei du tar!

Medvirkning gir større sjanse for å lykkes

Involvering og medvirkning skaper et sterkere eierforhold. Å involvere de ulike nivåene i organisasjonen i beslutninger som angår dem vil gjøre at de ansatte tar eierforhold til det som skal gjennomføres. Tydelig og tilstrekkelig informasjon bidrar til at alle vet hva som forventes for å nå de målene som er satt. Oftest er det behov for å gjenta informasjonen flere ganger, og gjerne mer enn du tror er nødvendig. Opplevelsen av medvirkning skaper motivasjon og er en viktig drivkraft i endringsprosesser, og vi har vel alle kjent på at vi ønsker å bidra mer med ting vi har vært med på å bestemme selv?

 

Når det er bestemt at dere skal i gang:

Hvordan skal dere få det til?

Etter å ha gitt informasjon og sørget for at alle har forstått informasjonen, er det viktig å synliggjøre hvordan dere skal innføre tiltaket ved å beskrive hvilke aktiviteter som skal gjøres for å få det til. En helt konkret beskrivelse vil bidra til å spisse aktivitetene, men også til å identifisere hva som må til for å få dette til i praksis.

  • Hvilke deler av systemet og støtteapparatet bidrar til å nå målet?
  • Hvilke deler hindrer dere i å få til endringen dere ønsker?

Dersom det ikke er tid til å gjennomføre aktivitetene, at handlingsrommet er begrenset, eller dersom det ikke er praktisk gjennomførbart i den enkeltes arbeidshverdag, vil sjansen for å lykkes være liten.

Hvem skal gjøre hva?

Vi har ulike roller, både formelle og uformelle, i bedriften vi jobber. Det å konkretisere hvem som gjør hva vil gjøre det tydeligere hva som er den enkeltes rolle for å oppnå målet med tiltaket dere har valgt å sette i gang. Forskning peker på viktigheten av rolleklarhet og forutsigbarhet for den enkelte i arbeidshverdagen. Dette gjelder ikke kun for arbeidet som helhet, men vil også være viktig for de enkeltstående prosjektene og tiltakene som arbeidet består av.

Hvordan følge opp videre?

Hvem har vel ikke opplevd prosjekter og tiltak hvor man har investert masse tid og ressurser, for så å se at det havner i en skuff og ikke blir noe mer ut av? Det er vel få ting som er mer demotiverende enn det! For å lykkes med implementering er det avgjørende at dere også har en plan for hvordan dere skal dra nytte av tiltaket videre. Hvordan skal dere motivere de ansatte til endring? Hvordan skal dere sørge for at endringene blir en integrert del av arbeidsplassen? Hvordan skal dere følge opp de ulike aktivitetene som er satt i gang? Et tydelig definert mål og en hensikt med hvorfor man velger å sette i gang tiltaket i utgangspunktet vil gjøre det lettere å lage en plan for oppfølging. Og dersom det også er i tråd med organisasjonens verdigrunnlag, vil utgangspunktet for å jobbe langsiktig være så mye lettere!

Skrevet av Life Improvement

Kanskje du også er interessert i

Life Improvement | 7. februar 2024

Vibrasjonsdempende teknologi

Vibrasjoner øker risikoen for vedvarende skader hos arbeidstakere. Ny teknologi kan redusere ekponeringen fra verktøy med 50-90%.

Les mer Pil

Life Improvement | 28. april 2023

Sett fokus på arbeidsmiljøet

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader rundt om i verden. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, ...

Les mer Pil
verktøy bor

Life Improvement | 14. mars 2023

Hvordan redusere risiko ved vibrasjoner?

Arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner har en økt risiko for å utvikle plager og skader i muskler, skjelett og nerver. Noen av skadene er irreversible –...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere