Kurs for redusere sykefravær!

Life Improvement | 27. januar 2023

Muskel- og skjelettplager er årsak til 50 % av fraværet i bygg- og anleggsnæringen. Forskning er tydelig på at mye av dette fraværet kan forebygges gjennom gode arbeidsmiljøtiltak. Nå får du gratis tilgang til kurs som gir deg nyttige verktøy for å møte ansatte som opplever helseplager.

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Som arbeidsgiver har man ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med kravene som stilles i lovverket. Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker, men gode ledere ser også viktigheten av å aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

 

Arbeidsmiljø handler om arbeidet som gjøres

STAMI trekker fram psykososialt arbeidsmiljø som et av de viktigste områdene for å forebygge helseplager og sykefravær. Hvordan arbeidet organiseres og gjennomføres påvirker risikoen for skader og ulykker, og er en viktig faktor for å ivareta sikkerheten på jobb. Til tross for et mye brukt begrep er det mange bedrifter som synes at det er vanskelig å vite hvordan de kan jobbe forebyggende med det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er diffust og lite håndfast, og selv om vi vet at psykososiale risikofaktorer er like viktig for å forebygge muskel- og skjelettplager som håndfaste og synlige fysiske og ergonomiske faktorer, så er det mange som synes det er vanskelig å vite hvordan man kan gjøre det i praksis.

Nå får du tilgang til et nytt kurs her på Ergonomiportalen som gir deg verktøy for å skape et godt arbeidsmiljø. Kursene består av 6 korte videoer som blant annet gir deg informasjon om fordelene av å forebygge, kommunikasjon og hvordan du kan møte ansatte som opplever helseplager slik at du unngår unødvendig sykefravær

Se kurset her.

Kursene er en del av arbeidsmiljøverktøyet ByggRygg – med jobben i ryggen. Hvis du ønsker mer informasjon kan du besøke www.byggrygg.no eller ta kontakt med Life Improvement.

Kanskje du også er interessert i

verktøy bor

Life Improvement | 14. mars 2023

Hvordan redusere risiko ved vibrasjoner?

Arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner har en økt risiko for å utvikle plager og skader i muskler, skjelett og nerver. Noen av skadene er irreversible –...

Les mer Pil

Life Improvement | 24. november 2022

Vi må forebygge skader!

Bygge- og anleggsvirksomheter er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. Tall fra den årlige rapporten fra Arbeidstilsynet og State...

Les mer Pil
Barn som løfter tungt

Life Improvement | 28. oktober 2022

LØFTER DU RIKTIG?

Opp igjennom livet har du sikkert fått beskjed om at du må løfte riktig? Kanskje har du til og med gått på kurs for å lære den optimale og mest riktige måten...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere