Asfalt og veivedlikehold

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Asfaltarbeid

 

 

 

 

 

 

 

Når man arbeider med asfalt er det viktig å være oppmerksom på utførelse av arbeidet, lang tids belastning og dårlige arbeidsstillinger. Av fysisk belastning vil asfaltraking over lengre tid kunne oppleves tungt og kan gi smerter særlig i ryggen, skuldrene og armene om man ikke tar noen forhåndsregler. Noen faktorer vil påvirke belastningen som arbeidsmåte (for eksempel hvordan man holder asfaltraken, samt vinkel på asfaltrake), rekkefølgen på utlegging av de ulike asfalttypene og hvor mange arbeidere som deler på asfaltrakingen.

I materialet her får du noen tips om hvordan helseplager kan unngås. Du kan skrive ut alt det du ønsker å ta med deg på arbeidsplassen.