Fjell- og bergverksarbeider

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Tunnel

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til tidligere er det i dag heldigvis noen færre fysiske helseproblemer knyttet til fjell- og bergverksarbeid. Når det er sagt finnes det fortsatt helseutfordringer knyttet til dette arbeidet.

Foruten luftforurensning og støy, er det svært viktig å ivareta ergonomiske forhold, på en god måte.

Særlig vil lang tids belastning og dårlige arbeidsstillinger, kunne gi smerter i rygg, armer og hender.  Vibrerende håndverktøy, ergonomi i førerhuset og helkroppsvibrasjoner fra maskiner er viktige faktorer som kan påvirke arbeidstakernes helse. Det bør videre legges tilrette for minst mulig tunge manuelle løft og ensformige arbeidsstillinger

I materialet her får du noen tips om hvordan helseplager kan unngås. Du kan skrive ut alt det du ønsker å ta med deg på arbeidsplassen.