Skogrydder

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

 

 

 

 

 

 

Å arbeide som skogrydder er et fysisk men også variert arbeid. Sikkerhet må være på plass og det ryddes både i høy- og lavspentlinjer. Arbeidet kan omhandle alt fra rydding ved hjelp av motorsag  til arbeid med moderne maskiner. Fordi man arbeider utendørs og i mye forskjellig terreng kan arbeidet være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler. Mange tilfeller av arbeidsskader og overbelastning kan forebygges dersom arbeidet planlegges og utføres riktig.

I materialet her får du noen tips om hvordan helseplager kan unngås.

Du kan skrive ut alt det du ønsker å ta med deg på arbeidsplassen.